RĪGA X

Inovatīvs un Latvijā nebijis pētniecības projekts - attīstības virzienos balstīta, dzīvojamas un konkurētspējīgas pilsētas stratēģija Rīgas nākamajai desmitgadei.

Pētījuma sadaļa atrodas izstrādes stadijā.

IEVADS

Certus_Logo.png
Ēter logo.2.png